Giải câu hỏi 2 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong.

Câu hỏi 2 Trang 96 SGK Công nghệ 11:

Động cơ đốt trong gồm những cơ cấu và hệ thống chính nào?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11:

– Động cơ đốt trong gồm 2 cơ cấu:

+ Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

+ Cơ cấu phân phối khí.

– Động cơ đốt trong gồm 4 hệ thống chính:

+ Hệ thống bôi trơn

+ Hệ thống làm mát

+ Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí

+ Hệ thống khởi động.

(BAIVIET.COM)