Giải câu hỏi 2 (Trang 92 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 2 (Trang 92 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (Phần tiếng việt) trang 92 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2: Sưu tầm một số từ ngữ chỉ người có quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng ở địa phương khác.

Trả lời:

Tìm các từ xưng hô địa phương khác.

Ví dụ: tui (tôi), tau (tao), hấn (hắn), bọ, thầy, tía (bố), bầm, mế, má (mẹ),…

(BAIVIET.COM)