Giải câu hỏi 2 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản.

Câu hỏi 2 Trang 92 SGK Công nghệ 10:

Kể tên và nêu các biện pháp tăng cường nguồn thức ăn nhân tạo cho cá.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 10:

– Các loại thức ăn nhân tạo cho cá gồm: Thức ăn tinh, thức ăn thô, thức ăn hỗn hợp.

– Để tăng cường nguồn thức ăn nhân tạo cho cá ta cần tận dụng những phụ phẩm nông nghiệp như cám, bã đậu, phụ phẩm lò mổ, phân bón để cho cá ăn. Nếu nuôi cá công nghiệp thì nên sử dụng thức ăn hỗn hợp cho cá.

(BAIVIET.COM)