Giải câu hỏi 2 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí.

Câu hỏi 2 Trang 91 SGK Công nghệ 11:

Rôbốt là gì? Hãy nêu ví dụ vể việc sử dụng rôbốt trong sản xuất cơ khí.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11:

– Robot là một thiết bị tự động đa chức năng hoạt động theo chương trình nhằm hoạt động tự động hóa trong các quá trình sản xuất, có khả năng thay đổi chuyển động, xử lí thông tin,..

– Ví dụ: Robot tự động lắp ráp các chi tiết cho độ chính xác cao và năng suất hơn con người.

(BAIVIET.COM)