Giải câu hỏi 2 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi.

Câu hỏi 2 Trang 86 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là thức ăn hỗn hợp ? Thức ăn hỗn hợp có vai trò gì trong việc phát triển chăn nuôi ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 10:

– Thức ăn hỗn hợp là thức ăn được chế biến, phối hợp được tính toán sao cho đảm bảo được nhu cầu theo từng giai đoạn phát triển và mục đích sử dụng vật nuôi.

– Vai trò của thức ăn hỗn hợp: Đầy đủ và cân đối thành phần dinh dưỡng, chi phí thức ăn, nhân công, chế biến rẻ. Ngoài ra còn hạn chế được dịch bệnh truyền qua thức ăn do được xử lí kĩ.

BAIVIET.COM