Giải câu hỏi 2 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại.

Câu hỏi 2 Trang 85 SGK Công nghệ 11:

Trình bày quá trình hình thành phoi.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11:

Phoi được cố đinh, dao chuyển động tịnh tiến, bộ phận cắt của dao có tác dụng như một cái chêm cắt. Dưới tác dụng của lực (do máy tạo ra) dao tiến vào phôi làm cho lớp kim loại phía trước dao bị dịch chuyển theo các mặt trượt tao ra phoi.

(BAIVIET.COM)