Giải câu hỏi 2 Trang 83 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 83 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.

Câu hỏi 2 Trang 83 SGK Công nghệ 10:

Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi là gì ? Tiêu chuẩn ăn thường được xác định bằng các chỉ số nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 83 SGK Công nghệ lớp 10:

– Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi là những quy định về mức ăn đủ để đáp ứng những nhu cầu dinh dưỡng cần cung cấp cho một vật nuôi trong một ngày đêm.

– Tiêu chuẩn ăn được xác định bằng các chỉ số dinh dưỡng bao gồm: Năng lượng, protein, khoáng, vitamin.

(BAIVIET.COM)