Giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi.

Câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ 11:

Trình bày các bước cần thực hiện khi đúc trong khuôn cát.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11:

Có 4 bước cần thực hiện khi đúc trong khuôn cát:

– Bước 1: Chuẩn bị mẫu vật và vật liệu làm khuôn.

– Bước 2: Tiến hành làm khuôn.

– Bước 3: Chuẩn bị vật liệu nấu.

– Bước 4: Nấu chảy và rót gang lỏng vào khuôn.

(BAIVIET.COM)