Giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống.

Câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ 10:

Hãy nêu trình tự các công đoạn của công nghệ cấy truyền phôi bò.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 10:

Các công đoạn của công nghệ cấy truyền phôi bò là:

– Gây động dục của bò cho phôi và bò nhận phôi.

– Gây rụng trứng nhiều ở bò cho phôi, gây động dục ở bò nhận phôi.

– Phối giống bò cho phôi với đực giống tốt rồi thu hoạch phôi này rồi cấy phôi cho bò nhận.

– Bò cho phôi trờ lại bình thường, còn bò nhận phôi có chửa.

– Đàn con mang tiềm năng di truyền tốt cả bò cho phôi.

(BAIVIET.COM)