Giải câu hỏi 2 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 2 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 1: Giới thiệu về nghề điện dân dụng.

Câu hỏi 2 Trang 8 SGK Công nghệ 9:

Nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 9:

– Nghề điện dân dụng luôn cần phát triển để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

– Tương lai nghề điện dân dụng gắn liền với sự phát triển điện năng, đồ dùng điện và tốc độ phát triển xây dựng nhà ở.

– Nghề điện dân dụng có nhiều điều kiện phát triển không những ở thành phố mà còn ở nông thôn, miền núi.

– Do sự phát triển của cách mạng khoa học và kĩ thuật, luôn xuất hiện nhiều thiết bị mới có nhiều tính năng hiện đại đòi hỏi người thợ điện luôn phải cập nhật, nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp.

(BAIVIET.COM)