Giải câu hỏi 2 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 2 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả.

Câu hỏi 2 Trang 8 SGK Công nghệ 9:

Em hãy nêu các yêu cầu đối với người làm nghề trồng cây ăn quả và phân tích ý nghĩa của chúng?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 9:

Yêu cầu của nghề:

  • Phải có tri thức và những kĩ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả
  • Phải yêu nghề, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.
  • Phải có sức khoẻ tốt

– Yêu cầu nào cũng quan trọng và rất cần thiết, không thể thiếu một yêu cầu nào nếu muốn có kết quả trồng tốt nhất. Tuy nhiên phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động sáng tạo thì mới có thể theo nghề trồng cây ăn quả và trồng có kết quả được, nếu không yêu nghề thì chẳng bao giờ có sáng tạo hay học hỏi thì dù có tri thức vẫn không thể trồng cho kết quả tốt nhất được.

(BAIVIET.COM)