Giải câu hỏi 2 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản.

Câu hỏi 2 Trang 78 SGK Công nghệ 10:

Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất gia súc giống.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 10:

Quy trình sản xuất gia súc giống có 4 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Chọn lọc cá thể đực, cái.

– Giai đoạn 2: Phối giống những cá thể được chọn ở giai đoạn 1, chăm sóc tốt gia súc mang thai.

– Giai đoạn 3: Nuôi dưỡng tốt gia súc đẻ để nó có khả năng chăm sóc gia súc con.

– Giai đoạn 4: Cai sữa cho gia súc con và tùy vào mục đích sẽ có những cách chọn lọc khác nhau.

(BAIVIET.COM)