Giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 15: Vật liệu cơ khí.

Câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ 11:

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu hữu cơ pôlime dùng trong ngành cơ khí

Lời giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11:

– Vật liệu hữu cơ polime dùng trong ngành cơ khí gồm 2 loại có tính chất và công dụng như sau:

+ Nhựa nhiệt dẻo: Ở nhiệt độ nhất định chuyển sang trạng thái dẻo, không dẫn điện, gia công nhiệt được nhiều lần và có độ bền, khả năng chống mài mòn cao. Dùng chế tạo bánh răng cho các thiết bị kéo sợi.

+ Nhựa nhiệt cứng: Sau khi gia công nhiệt lần đầu khoong chảy hoặc mềm ở nhiệt độ cao, không tan trong dung môi, không dẫn điện, cứng bền. Dùng để chế tạo các tấm lắp cầu dao điện, kết hợp với sợi thủy tinh để chế tạo vật liệu compozit.

(BAIVIET.COM)