Giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản.

Câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ 10:

Trình bày khái niệm và mục đích của việc lai giống.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10:

– Lai giống là ghép đôi giữa những cá thể đực và cái khác giống.

– Mục đích: Phát huy được các đặc tính tốt của các giống, loại bỏ những nhược điểm, từ đó tăng sức sống, khả năng sản xuất ở đời con, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

(BAIVIET.COM)