Giải câu hỏi 2 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 2 Trang 72 SGK Công nghệ 11:

Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11:

Phương pháp biểu diễn các hình chiếu vuông góc trên cùng một mặt phẳng hình chiếu gọi là phương pháp hình chiếu vuông góc. Có 2 phương pháp chiếu: Phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

(BAIVIET.COM)