Giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ 11:

Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống CAD mà em đã biết hoặc đã sử dụng.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11:

– Các thiết bị đọc bản vẽ (bảng số hóa, máy quét ảnh,…) chức năng cho phép biến đổi thông tin bản vẽ thành các thông tin dưới dạng số để đưa vào bộ nhớ của máy tính.

– Màn hình có chức năng đưa hình ảnh của đối tượng vẽ đang được xử lí và các thông báo của máy tính.

– Bàn phím, bút sáng, chuột có chức năng nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào máy tính.

– Các thích bị đưa ra thông tin bản vẽ (máy vẽ, máy in) dùng để xuất ra các bản vẽ ở giai đoạn trung gian hay cuối cùng trong giai đoạn thiết kế.

(BAIVIET.COM)