Giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 23: Chọn lọc giống vật nuôi.

Câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ 10:

Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt. Ứng dụng và ưu, nhược điểm của phương pháp này.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 10:

– Phương pháp chọn lọc hàng loạt là chọn các cá thể đạt được những tiêu chuẩn cụ thể để giữ lại làm giống.

– Ưu điểm: Nhanh, đơn giản, không tốn nhiều chi phí, rất dễ để thực hiện.

– Nhược điểm: Giống chọn ra không được tốt, có thể có những cá thể bị bệnh, thoái hóa. Hiệu quả chọn lọc không cao.

(BAIVIET.COM)