Giải câu hỏi 2 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

Câu hỏi 2 Trang 67 SGK Công nghệ 10:

Sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi tuân theo những quy luật nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10:

Sự sinh trưởng và phát dục tuân theo 3 quy luật:

– Sự sinh trưởng, phát dục diễn ra theo các giai đoạn.

– Sự sinh trường và sự phát dục không đồng đều với nhau.

– Sự sinh trưởng, phát dục diễn ra theo các chu kì.

(BAIVIET.COM)