Giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 11: Bản vẽ xây dựng.

Câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ 11:

Bản vẽ mặt bằng tổng thể là gì?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11:

Bản vẽ hình chiếu bằng của các công trình trên khu đất xây dựng gọi là bản vẽ mặt bằng tổng thể. Vị trí các công trình với hệ thống đường sá, cây xanh, hiện có hoặc dự địch xây dựng và quy hoạch của khu đất được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng tổng thể.

(BAIVIET.COM)