Giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường.

Câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ 10:

Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường xung quanh.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 10:

– Lượng thuốc hóa học tích lũy trong sản phẩm của trồng trọt, khi con người hoặc vật nuôi ăn phải có thể bị ngộ độc.

– Thuốc hóa học ngấm vào nước, đất ngấm vào động vật thủy sinh, nông sản, gây ra một số bệnh, ngộ độc cho con người.

(BAIVIET.COM)