Giải câu hỏi 2 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 2 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 11: Kĩ thuật trồng cây chôm chôm.

Câu hỏi 2 Trang 57 SGK Công nghệ 9:

Hãy nêu các yêu cầu ngoại cảnh của cây chôm chôm và các giống chôm chôm trồng ở địa phương.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 9:

Yêu cầu ngoại cảnh:

+ Nhiệt độ: 20 – 30ºC

+ Độ ẩm: Thấp

+ Lượng mưa: 2000mm/năm

+ Ánh sáng: Vừa đủ

+ Đất: Phù sa

– Chôm chôm dính: cùi dính hạt, hương vị không ổn định.

– Chôm chôm nhãn: Quả nhỏ chỉ độ 15 – 20 g

(BAIVIET.COM)