Giải câu hỏi 2 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Câu hỏi 2 Trang 56 SGK Công nghệ 10:

Nêu nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10:

Nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng:

– Trồng cây khỏe.

– Sử dụng thiên địch để khắc chế sâu, bệnh.

– Cần phát hiện kịp thời sâu, bệnh để có những biện pháp để giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

– Bổ sung kiến thức cho nông dân để họ có thể áp dụng vào thực tiễn và phổ biến cho những người khác.

(BAIVIET.COM)