Giải câu hỏi 2 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 2 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Tổng kết và ôn tập: Lắp đặt mạng điện trong nhà.

Câu hỏi 2 Trang 54 SGK Công nghệ 9:

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:

Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là gì ?

A. Ampe kế

B. Ôm kế.

C. Oát kế

D. Vôn kế.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9:

Chọn D: Vôn kế.

(BAIVIET.COM)