Giải câu hỏi 2 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 2 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.

Câu hỏi 2 Trang 53 SGK Công nghệ 9:

Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện, cần phải kiểm tra những phần tử nào của mạng điện?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9:

– Kiểm tra dây dẫn điện.

– Kiểm tra cách điện của mạng điện.

– Kiểm tra các thiết bị điện: cầu dao, công tắc, cầu chì, ổ cắm điện và phích điện.

– Kiểm tra các đồ dùng điện.

– Lưu ý trước khi kiểm tra cần cắt điện.

(BAIVIET.COM)