Giải câu hỏi 2 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 2 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 10: Kĩ thuật trồng cây xoài.

Câu hỏi 2 Trang 53 SGK Công nghệ 9:

Em hãy kể tên các loại giống xoài mà em biết. Ở địa phương em trồng giống xoài nào là phổ biến?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9:

Các giống xoài: Xoài cát, xoài thanh, xoài tượng, xoài thái, xoài keo…

Ở địa phương em trồng giống xoài phổ biến là xoài cát, xoài tượng.

(BAIVIET.COM)