Giải câu hỏi 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 9: Bản vẽ cơ khí.

Câu hỏi 2 Trang 52 SGK Công nghệ 11:

Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11:

Bản vẽ lắp thể hiện hình dạng, vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

Công dụng: bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

(BAIVIET.COM)