Giải câu hỏi 2 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 15:  Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng.

Câu hỏi 2 Trang 49 SGK Công nghệ 10:

Điều kiện khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 10:

– Mỗi loài sâu hại sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở một giới hạn nhiệt độ nhất định.

– Nhiệt độ môi trường cũng ảnh hưởng đến sự xâm nhập và lây lan của sâu bệnh hại.

– Độ ẩm thấp sẽ gây cái chết cho côn trùng do lượng nước trong cơ thể côn trùng biến đổi theo độ ẩm.

– Độ ẩm và nhiệt độ còn ảnh hưởng gián tiếp đến sự phát sinh do anh hưởng đến nguồn thức ăn của sâu, bệnh.

(BAIVIET.COM)