Giải câu hỏi 2 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 2 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 9: Kĩ thuật trồng cây vải.

Câu hỏi 2 Trang 48 SGK Công nghệ 9:

Ở địa phương em trồng giống vải gì?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 9:

Ở địa phương em trồng nhiều giống vải thiều và vải Thanh Hà

(BAIVIET.COM)