Giải câu hỏi 2 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 2 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 8: Kĩ thuật trồng cây nhãn.

Câu hỏi 2 Trang 43 SGK Công nghệ 9:

Em hãy nêu các yêu cầu kĩ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc cây nhãn.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 9:

a) Làm cỏ vun sới:

– Diệt cỏ dại và làm mất chỗ ẩn náu của sâu bệnh.

– Làm tơi xốp đất, thoáng khí.

b) Bón phân thúc:

– Dùng phân hữu cơ và phân hoá học.

– Phân bón thúc được bón theo hình chiếu của cây.

– Lượng phân bón tùy thuộc vào từng thời kỳ của cây.

c) Tưới nước và giữ ẩm cho đất: Tưới nước, phủ rơm rạ, trồng cây phân xanh để giữ ẩm cho đất.

d) Tạo hình, sửa cành:

– Đốn tạo hình giúp cây phát triển cân

e) Phòng trừ sâu bệnh:

– Cây ăn quả có múi thường bị nhiều loại sâu bệnh phá hại làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, hiệu quả của cây.

(BAIVIET.COM)