Giải câu hỏi 2 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.

Câu hỏi 2 Trang 43 SGK Công nghệ 10:

Nêu đặc điểm của và cách sử dụng của phân vi sinh vật cố định đạm.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10:

– Đặc điểm: Phân bón có chứa các nhóm vi sinh vật cố định nito sống cộng sinh với cây họ Đậu.

– Cách sử dụng: Tẩm hạt giống ở nơi râm mát, sau đó gieo trồng và vùi ngay vào đất để vi sinh vật không bị chết và có thể phát triển tốt nhất.

(BAIVIET.COM)