Giải câu hỏi 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường.

Câu hỏi 2 Trang 41 SGK Công nghệ 10:

Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hóa học.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 10:

– Đặc điểm: Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng (thường là 1 hoặc 2) nhưng tỉ lệ rất cao, ngoại trừ phân lân thì đa số phân hóa học dễ hòa tan, dễ làm thoái hóa đất.

– Cách sử dụng: Do tỉ lệ dinh dưỡng trong phân hóa học cao và dễ hòa tan nên phân hóa học thường dùng để bón thúc là chính (trừ NPK có thể bón cả lót và thúc). Đối với đạm và kali chỉ nên bón lượng nhỏ để hiệu quả kinh tế và cho cây trồng.

(BAIVIET.COM)