Giải câu hỏi 2 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 7: Hình chiếu phối cảnh.

Câu hỏi 2 Trang 40 SGK Công nghệ 11:

Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ nào? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11:

– Khi biểu diễn những công trình có kích thước lớn như nhà cửa, cầu đường, đê đập,… hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kể kiến trúc và xây dưng.

– Vì hình chiếu phối cảnh tạo cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể giống như khi quan sát trong thực tế thích hợp với các công trình có kích thước lớn.

(BAIVIET.COM)