Giải câu hỏi 2 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 2 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 7: Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi.

Câu hỏi 2 Trang 37 SGK Công nghệ 9:

Hãy nếu các giống cây ăn quả có múi mà em biết. Ở địa phương em trồng loại giống nào là phổ biến?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 37 SGK Công nghệ lớp 9:

Các giống cây ăn quả có múi mà em biết là:

  • Các giống cam: Cam mật, cam sành, cam xã Đoài
  • Các giống quýt: Quýt tích Giang, quýt đường ,quýt hồng…
  • Các giống bưởi: Bưởi đoan Hùng, bưởi Thanh Trà , bưởi Năm ni…

Ở địa phương em trồng loại giống bưởi là phổ biến

(BAIVIET.COM)