Giải câu hỏi 2 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn.

Câu hỏi 2 Trang 35 SGK Công nghệ 10:

Nêu tính chất chính của đất phèn và các biện pháp cải tạo.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 10:

– Tính chất của đất phèn:

  • Đất có độ pH rất nhỏ.
  • Độ phì nhiêu của đất thấp.
  • Chứa nhiều cation Al3+, Fe3+, ….
  • Trong điều kiện thoát nước sẽ hình thành axit sunfuaric làm giảm độ hoạt động của vi sinh vật.
  • Axit sunfuaric hấp thụ nước nhiều nên tầng đất mặt thiếu nước trầm trọng, trở nên khô cứng, có nhiều vết nứt nẻ.

– Biện pháp cải tạo:

  • Rửa phèn, rửa mặn, hạ thấp mạch nước ngâm bằng cách xây dựng kênh tưới, tiêu nước.
  • Khử chua, loại bỏ các cation Al3+ bẳng cách bón vôi.
  • Tăng độ phì nhiêu bằng bón phân.
  • Hòa tan chất phèn hoặc làm phèn lắng xuống bằng cách lên luống.
  • Rửa phèn bằng nước mưa, nước tưới sau quá trình chua hóa diễn ra.

(BAIVIET.COM)