Giải câu hỏi 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 5: Hình chiếu trục đo.

Câu hỏi 2 Trang 31 SGK Công nghệ 11:

Thế nào là hệ số biến dạng?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11:

Hệ số biến dạng là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó. Thông thường có 3 hệ số biến dạng chính là: Hệ số biến dạng theo trục O’X’, hệ số biến dạng O’Y’, hệ số biến dạng O’Z’.

(BAIVIET.COM)