Giải câu hỏi 2 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Câu hỏi 2 Trang 30 SGK Công nghệ 10:

Nêu những tính chất chính của đất xám bạc màu.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10:

Đất xám bạc màu có những tính chất sau: Các hạt sét, keo, chất dinh dưỡng bị rửa trôi nên lượng sét, keo, mùn, chất dinh dưỡng còn lại ít, lượng cát thì lại lớn. Vì vậy tầng đất mặt rất mỏng. Đất thường chua hoặc rất chua. Lượng vi sinh vật hoạt động trong đất rất thấp.

BAIVIET.COM