Giải câu hỏi 2 Trang 29 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 2 Trang 29 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 5: Thực hành: Nối dây điện.

Câu hỏi 2 Trang 29 SGK Công nghệ 9:

Khi bóc vỏ cách điện, nếu lưỡi dao cắt vào lõi dây thì đoạn lõi đó có sử dụng được không? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 29 SGK Công nghệ lớp 9:

– Khi bóc vỏ cách điện, nếu lưỡi dao cắt vào lõi dây thì đoạn lõi đó vẫn có thể sử đụng được tiếp nữa.

– Lí do là bởi đoạn lõi bên trong có thể bao gồm rất nhiều dây dẫn nhỏ, vẫn có thể nối tiếp được với nhau. Nhưng nếu lõi dây dẫn chỉ là 1 dây đơn thì nên bỏ đoạn lõi đó đi bởi lõi dây lúc đó có thể đã yếu đi, dễ đứt khi ghép nối.

– Do đó khuyên bạn nếu lưỡi dao cắt vào lõi dây thì nên bỏ đoạn lõi đó đi.

(BAIVIET.COM)