Giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 4: Mặt cắt và hình cắt.

Câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ 11:

Phân biệt các loại hình cắt: Hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa và hình cắt cục bộ.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11:

– Hình cắt toàn bộ: Sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

– Hình cắt một nửa: Gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng.

– Hình cắt cục bộ: Biển diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt, đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng.

Hình cắt toàn bộHình cắt một nửaHình cắt cục bộ
Thành phần cấu thànhSử dụng một mặt phẳng cắt.Gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh.Dưới dạng hình cắt và đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng.
Biểu diễn vật thể.Biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.Biểu diễn vật thể đối xứng.Biển diễn một phần vật thể

(BAIVIET.COM)