Giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 7: Một số tính chất của đất trồng.

Câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là khả năng hấp phụ của đất?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10:

Khả năng hấp phụ của đất là khả năng giữ các chất dinh dưỡng, các hạt limon, hạt sét ít bị rửa trôi xói mòn dưới tác động của ngoại cảnh như là nước mưa, nước tưới.

BAIVIET.COM