Giải câu hỏi 2 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 2 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.

Câu hỏi 2 Trang 23 SGK Công nghệ 9:

Em hãy so sách các ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống hữu tính và vô tính cây ăn quả.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 9:

1. Phương pháp nhân giống bằng hạt:

– Ưu điểm:

 • Nhanh tạo ra cây con
 • Cây tạo ra đồng loạt, cùng kích cỡ, độ tuổi
 • Nhân giống nhanh, đơn giản
 • Cây thích nghi tốt, bộ rễ khỏe

– Nhược điểm

 • Dễ thoái hóa giống
 • Khó kiểm soát được các phẩm chất của cây con do có thể có hiện tượng biến dị di truyền
 • Cây chậm ra hoa, quả

2. Phương pháp nhân giống vô tính

Ví dụ như: giâm cành, chiết cành, ghép cành…

– Ưu điểm:

 • Cây thích nghi tốt
 • Cây giữ được đặc tính của cây mẹ
 • Nhanh ra hoa, quả.
 • Tạo cây con nhiều, nhanh, đồng loạt( đối với giâm cành)

– Nhược điểm

 • Qua nhiều thế hệ thì cây bị thoái hóa
 • Cây không có rễ cọc nên yếu
 • Không tạo được nhiều cây( đối với pp chiết cành)

(BAIVIET.COM)