Giải câu hỏi 2 Trang 21 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 21 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp.

Câu hỏi 2 Trang 21 SGK Công nghệ 10:

Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 21 SGK Công nghệ lớp 10:

Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo thứ tự như sau:

– Chọn tế bào của mô phân sinh không bị nhiệm bệnh để trồng trong phòng cách li nhằm tránh hoàn toàn nguồn bệnh.

– Phân cắt đỉnh sinh trưởng của vật liệu nuôi cấy thành các phần tử nhỏ. Sau đó được tẩy rửa bằng nước sạch rồi khử trùng.

– Mẫu được nuôi cấy ở trong môi trường đặc biệt (thường là môi trường MS) để tạo chồi.

– Chồi sẽ được chuyển sang môi trường tạo rễ (môi trường bổ sung chất kích thích sinh trưởng) khi đạt được những tiêu chuẩn về kích thước.

– Khi chồi cây đã ra dễ thì cấy vào môi trường thích ứng để cây thích nghi dần với điều kiện tự nhiên.

– Cuối cùng ta nhận được cây đủ tiêu chuẩn cây giống, khỏe mạnh. Cây sẽ được chuyển ra vườn ươm.

(BAIVIET.COM)