Giải câu hỏi 2 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 55: Quản lý doanh nghiệp.

Câu hỏi 2 Trang 181 SGK Công nghệ 10:

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10:

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc sau:

– Phân chia sử dụng đúng các nguồn lực tại chính, nhân lực, máy móc sao cho hiệu quả nhất.

– Phân công người theo dõi tiến độ thực hiện từng công việc, kiểm tra thường xuyên đánh giá mức độ thực hiện.

BAIVIET.COM