Giải câu hỏi 2 Trang 173 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 173 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 54: Thành lập doanh nghiệp.

Câu hỏi 2 Trang 173 SGK Công nghệ 10:

Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 173 SGK Công nghệ lớp 10:

Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích:

– Nghiên cứu nhu cầu của khác hàng đối với hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh. Từ đó có lựa chọn phù hợp để kinh doanh.

– Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng, động cơ mua hàng, tiêu dùng của khách hàng.

– Dựa vào các yếu tố trên giúp doanh nghiệp xây dựng quy trình phục vụ khách hàng, có kế hoạch thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp.

(BAIVIET.COM)