Giải câu hỏi 2 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh.

Câu hỏi 2 Trang 169 SGK Công nghệ 10:

Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10:

Nội dung của kế hoạch kinh doanh cơ bản tập trung trả lời 5 câu hỏi sau:

– Bán hàng như thế nào? Từ đó xây dựng kế hoạch bán hàng.

– Sản xuất như thế nào? Từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất.

– Hàng hóa sẽ được nhập như thế nào? Từ đó xây dựng kế hoạch mua hàng.

– Việc chi tiêu trong doanh nghiệp như thế nào? Từ đó xây dựng kế hoạch tài chính.

– Nên sử dụng lao động ra sao? Từ đó xây dựng kế hoạch lao động.

(BAIVIET.COM)