Giải câu hỏi 2 Trang 165 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 165 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài đọc thêm 2.

Câu hỏi 2 Trang 165 SGK Công nghệ 10:

Ông Giám đốc công ti X đã sửa chữa sai lầm trên như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 165 SGK Công nghệ lớp 10:

Ông Giám đốc đã cho phép làm kính với tất cả các mức giá, từ đó có những khách hàng kiểm định được chất lượng kính của công ti, ngoài ra công ti có đa dạng khuôn có thể làm được mọi yêu cầu của khách hàng.

BAIVIET.COM