Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Có 3 tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí:

– Độ bền: Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

– Độ dẻo: Biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

– Độ cứng: Khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

(BAIVIET.COM)