Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nêu các cơ cấu và hệ thống chính của động cơ xăng và động cơ điezen.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

– Động cơ đốt xăng và động cơ diezen gồm 2 cơ cấu:

+ Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

+ Cơ cấu phân phối khí.

– Động cơ đốt xăng và động cơ diezen gồm 4 hệ thống chính: Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí, hệ thống khởi động.

(BAIVIET.COM)