Giải câu hỏi 2 Trang 160 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 160 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.

Câu hỏi 1 Trang 160 SGK Công nghệ 10:

Hãy phân tích các bước tiến hành lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 160 SGK Công nghệ lớp 10:

Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh gồm 2 bước cơ bản:

– Phân tích:

  • Đánh giá nhu cầu thị trường, pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.
  • Đánh giá trình độ, năng lực quản lí của đội ngũ lao động.
  • Phân tích về khả năng đáp ứng, điều kiện về kĩ thuật, công nghệ.
  • Đánh giá vốn, thời gian hoàn vốn, các rủi ro và lợi nhuận.

– Dựa trên cơ sở bước phân tích để đưa ra lĩnh vực kinh doanh phù hợp.

(BAIVIET.COM)