Giải câu hỏi 2 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu hỏi 2 Trang 157 SGK Công nghệ 10:

Nêu những điều cơ bản trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10:

Những điều cơ bản trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình:

– Có 2 loại vốn là vốn cố định và vốn lưu động, nguồn vốn chủ yếu là bản thân gia đình hoặc có thể vay ngân hàng, vay khác,…

– Sử dụng lao động có độ chuyên hóa không cao, một lao động có thể làm nhiều việc, đa số sử dụng lao động gia đình.

– Có thể có hiện tượng hao hụt hàng hóa do nhu cầu sử dụng của gia đình.

BAIVIET.COM