Giải câu hỏi 2 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện.

Câu hỏi 2 Trang 155 SGK Công nghệ 11:

Nêu cấu tạo chung của cụm động cơ – máy phát.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11:

Cấu tạo chung của cụm động cơ – máy phát gồm 4 bộ phận: Động cơ đốt trong, khớp nối, máy phát điện và giá đỡ.

(BAIVIET.COM)